สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา (บ้านเฟื่องฟ้า) Home for Disabled Babies (Bann Fuengfah) Department of Social Development and Welfare Ministry of Social Development and Human Security
 

ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
ชาย ๒๕๒ คน
หญิง ๑๗๐ คน
รวม ๔๒๒ คน

ชื่อผู้มีจิตศรัทธาเลี้ยงอาหารเด็ก
ประจำวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

อาหารกลางวัน

อาหารเย็น

ด.ช.ธนาเศรษฐ์ ฐิตเจริญวงศ์

ด.ช.ธนาเศรษฐ์ ฐิตเจริญวงศ์

จำนวนผู้เข้าชม Website counter