สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา (บ้านเฟื่องฟ้า) Home for Disabled Babies (Bann Fuengfah) Department of Social Development and Welfare Ministry of Social Development and Human Security
 

ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
ชาย ๒๓๙ คน
หญิง ๑๗๓ คน
รวม ๔๑๒ คน

ชื่อผู้มีจิตศรัทธาเลี้ยงอาหารเด็ก
ประจำวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
อาหารกลางวัน
อาหารว่าง
ธนาคารธนชาติ
คุณจังธง เกาะน้ำแข็ง

จำนวนผู้เข้าชม Website counter