สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา (บ้านเฟื่องฟ้า) Home for Disabled Babies (Bann Fuengfah) Department of Social Development and Welfare Ministry of Social Development and Human Security
 

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
ชาย ๒๔๑ คน
หญิง ๑๗๑ คน
รวม ๔๑๒ คน

ชื่อผู้มีจิตศรัทธาเลี้ยงอาหารเด็ก
ประจำวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
อาหารกลางวัน
อาหารเย็น
คุณอารมณ์ ฐิตเจริญวงศ์
คุณอารมณ์ ฐิตเจริญวงศ์

จำนวนผู้เข้าชม Website counter