สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา (บ้านเฟื่องฟ้า) Home for Disabled Babies (Bann Fuengfah) Department of Social Development and Welfare Ministry of Social Development and Human Security
 

ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗
ชาย ๒๔๔ คน
หญิง ๑๗๒ คน
รวม ๔๑๖ คน

ชื่อผู้มีจิตศรัทธาเลี้ยงอาหารเด็ก
ประจำวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗

อาหารกลางวัน

อาหารเย็น

คุณเกรียงศักดิ์ สุนทรธรรมวาทีและครอบครัว

บริษัท พสิษฐ์ ปุ๋ยไทยอินเตอร์ จำกัด

จำนวนผู้เข้าชม Website counter