สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา (บ้านเฟื่องฟ้า) Home for Disabled Babies (Bann Fuengfah) Department of Social Development and Welfare Ministry of Social Development and Human Security
 

ณ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗
ชาย ๒๓๙ คน
หญิง ๑๖๖ คน
รวม ๔๐๕ คน

ชื่อผู้มีจิตศรัทธาเลี้ยงอาหารเด็ก
ประจำวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗
อาหารกลางวัน
อาหารเย็น
น้องทีเจ ดญ.ภัคนันท์ นิลวงศ์
คุณรุ่งโรจน์ ดวงยุตมงคล

จำนวนผู้เข้าชม Website counter