สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา (บ้านเฟื่องฟ้า) Home for Disabled Babies (Bann Fuengfah) Department of Social Development and Welfare Ministry of Social Development and Human Security
 

ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗
ชาย ๒๔๒ คน
หญิง ๑๗๔ คน
รวม ๔๑๖ คน

ชื่อผู้มีจิตศรัทธาเลี้ยงอาหารเด็ก
ประจำวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗
อาหารกลางวัน
อาหารเย็น
คุณเป็นไท , คุณไหมไทย
ด.ญ.ภัณฑิรา รุ่งนภคุณศรี

จำนวนผู้เข้าชม Website counter