สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา (บ้านเฟื่องฟ้า) Home for Disabled Babies (Bann Fuengfah) Department of Social Development and Welfare Ministry of Social Development and Human Security
 

ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
ชาย ๒๓๙ คน
หญิง ๑๗๑ คน
รวม ๔๑๐ คน

ชื่อผู้มีจิตศรัทธาเลี้ยงอาหารเด็ก
ประจำวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
อาหารกลางวัน
อาหารเย็น
คุณรัตนพล วงศ์นภาจันทร์
คุณสถาพร ศิริภักดี

จำนวนผู้เข้าชม Website counter