สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา (บ้านเฟื่องฟ้า) Home for Disabled Babies (Bann Fuengfah) Department of Social Development and Welfare Ministry of Social Development and Human Security
 

ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗
ชาย ๒๓๙ คน
หญิง ๑๖๗ คน
รวม ๔๐๖ คน

ชื่อผู้มีจิตศรัทธาเลี้ยงอาหารเด็ก
ประจำวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗
อาหารกลางวัน
อาหารว่าง
คุณศันส์ศิษฎ์ เกษมสัน ณ อยุธยา
บริษัท สามิตร โอโตพาร์ท จำกัด

จำนวนผู้เข้าชม Website counter