สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา (บ้านเฟื่องฟ้า) Home for Disabled Babies (Bann Fuengfah) Department of Social Development and Welfare Ministry of Social Development and Human Security
 

ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ชาย ๒๔๒ คน
หญิง ๑๗๐ คน
รวม ๔๑๒ คน

ชื่อผู้มีจิตศรัทธาเลี้ยงอาหารเด็ก
ประจำวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙

อาหารกลางวัน

อาหารว่าง

สถานสงเคราะห์จัดเลี้ยง คุณฉัฐมณฑน์ อมรเวช

จำนวนผู้เข้าชม Website counter