สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา (บ้านเฟื่องฟ้า) Home for Disabled Babies (Bann Fuengfah) Department of Social Development and Welfare Ministry of Social Development and Human Security
 

ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
ชาย ๒๔๓ คน
หญิง ๑๖๘ คน
รวม ๔๑๑ คน

ชื่อผู้มีจิตศรัทธาเลี้ยงอาหารเด็ก
ประจำวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

อาหารกลางวัน

อาหารว่าง

 

คุณบุญญภัสส์ อัศวเสตกุล

 

คุณวิมลสิริ แสนสุข

 
จำนวนผู้เข้าชม Website counter