สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา (บ้านเฟื่องฟ้า) Home for Disabled Babies (Bann Fuengfah) Department of Social Development and Welfare Ministry of Social Development and Human Security
 

ณ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘
ชาย ๒๔๕ คน
หญิง ๑๗๔ คน
รวม ๔๑๙ คน

ชื่อผู้มีจิตศรัทธาเลี้ยงอาหารเด็ก
ประจำวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘

อาหารกลางวัน

อาหารเย็น

คุณจิดาภา ปะตังเวสา

สถานสงเคราะห์จัดเลี้ยง

จำนวนผู้เข้าชม Website counter