สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา (บ้านเฟื่องฟ้า) Home for Disabled Babies (Bann Fuengfah) Department of Social Development and Welfare Ministry of Social Development and Human Security
 

ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ชาย ๒๔๒คน
หญิง ๑๗๓ คน
รวม ๔๑๕ คน

ชื่อผู้มีจิตศรัทธาเลี้ยงอาหารเด็ก
ประจำวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
อาหารกลางวัน
อาหารว่าง
คุณสรญา ฉันทวานิช
คุณสรญา ฉันทวานิช

จำนวนผู้เข้าชม Website counter