สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา (บ้านเฟื่องฟ้า) Home for Disabled Babies (Bann Fuengfah) Department of Social Development and Welfare Ministry of Social Development and Human Security
 

ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ชาย ๒๔๓ คน
หญิง ๑๖๖ คน
รวม ๔๐๙ คน

ชื่อผู้มีจิตศรัทธาเลี้ยงอาหารเด็ก
ประจำวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

อาหารกลางวัน

อาหารว่าง

คุณบรรเจิด แช่มเชื้อ

คุณน้ำ ชลชาติภิญโญ

จำนวนผู้เข้าชม Website counter