สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา (บ้านเฟื่องฟ้า) Home for Disabled Babies (Bann Fuengfah) Department of Social Development and Welfare Ministry of Social Development and Human Security
 

ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
ชาย ๒๓๙ คน
หญิง ๑๖๔ คน
รวม ๔๐๓ คน

ชื่อผู้มีจิตศรัทธาเลี้ยงอาหารเด็ก
ประจำวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

อาหารกลางวัน

อาหารว่าง

คุณอังสนา ดวงแก้ว คุณดวงกมล ประสงค์คุณ

จำนวนผู้เข้าชม Website counter