สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา (บ้านเฟื่องฟ้า) Home for Disabled Babies (Bann Fuengfah) Department of Social Development and Welfare Ministry of Social Development and Human Security
 

ณ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙
ชาย ๒๔๖ คน
หญิง ๑๖๗ คน
รวม ๔๑๓ คน

ชื่อผู้มีจิตศรัทธาเลี้ยงอาหารเด็ก
ประจำวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙

อาหารกลางวัน

อาหารเย็น

 

คุณฮุ่ยเกียว แซ่ก้วยและครอบครัว

 

สถานสงเคราะห์ฯจัดเลี้ยง

 
จำนวนผู้เข้าชม Website counter