สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา (บ้านเฟื่องฟ้า) Home for Disabled Babies (Bann Fuengfah) Department of Social Development and Welfare Ministry of Social Development and Human Security
 

ณ วันที่ ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๕๙
ชาย ๒๔๔ คน
หญิง ๑๖๖ คน
รวม ๔๑๐ คน

ชื่อผู้มีจิตศรัทธาเลี้ยงอาหารเด็ก
ประจำวันที่ ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๕๙

อาหารกลางวัน

อาหารเย็น

 

ด.ญ.ธนพร วิเชียรศรี

 

คุณปัณณรุจน์ บวรวงศ์ชัยโชติ

 
จำนวนผู้เข้าชม Website counter