ประกาศและเอกสารประกวดการจัดซื้อเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด ๕๐ ปอนด์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาการ

 

*******************************************************************************************************