เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

 

ประกาศประกวดราคาฯและเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุประเภทอาหารสำหรับผู้ใช้บริการภายในสถานคุ้มครองฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

*******************************************************************************************************