ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุประเภทอาหารสำหรับผู้ใช้บริการภายในสถานคุ้มครองฯ เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุประเภทอาหาร สำหรับผู้ใช้บริการ เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e - bidding )

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

 

 

*******************************************************************************************************